ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์นายอดุลย์   นิมิตรนิวัฒน์
ปลัดอบต.หนองพันจันทร์


นายวันชัย  ดอนกัลยา
รองปลัดอบต.หนองพันจันทร์

แสดง # 
1 บุคลากรสำนักงานปลัด
2 บุคลากรกองคลัง
3 บุคลากรกองช่าง
4 บุคลากรส่วนการศึกษา