ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อีเมล พิมพ์ PDF


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี


http://www.nongpanchan.go.th

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่จะใช้สำหรับเด็กที่ เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ทั้ง 5 ศูนย์
………………………………

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับเด็กที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

หน้า 14 จาก 14