ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF


ประกาศองงค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์  อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุงเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 4 แห่ง หมู่ที่ 1,2,4,10 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้าคา จังหวัดราชบุรี