ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

หัวหน้าส่วนราชการนายอดุลย์   นิมิตรนิวัฒน์
ปลัดอบต.หนองพันจันทร์


นายวันชัย  ดอนกัลยา
รองปลัดอบต.หนองพันจันทร์