ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์


นายทองเจือ  อุดร
นายกอบต.หนองพันจันทร์

นายกนก บัวศิริ รองนายกเทศมนตรี
นายอนุวัตร  โพธิ์บุญเรือง
รองนายกอบต.
นายทรงศักดิ์  เจริญสุข
รองนายกอบต.

นายชาญณรงค์   ฉวีหาญ
เลขานุการนายกอบต.