ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง อบต.หนองพันจันทร์
น.ส.เรวดี  สระทองมอญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
    
น.ส.เรวดี  สระทองมอญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรุ่งฟ้า  ทองดอนเหมือน
คนงานทั่วไป
 
นางอมรรัตน์  ป้านเกี้ยว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี