ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองช่าง อบต.หนองพันจันทร์


- -
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวิโรจน์  ตะพัง
นายช่างโยธา

นางสาวภัชราพร  เมฆปั้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ