ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองพันจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่งภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน เมษายน และเดือน พฤษภาคม 2564 สำนักปลัด.pyp 3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH ของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (ท้องถิ่นอำเภอบ้านคา) สำนักปลัด.pyp 10
3 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องโทรสารรุ่น SP3115FN จำนวน 3 กล่อง ของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (ท้องถิ่นอำเภอบ้านคา) สำนักปลัด.pyp 7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง ของศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ (ท้องถิ่นอำเภอบ้านคา) สำนักปลัด.pyp 6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว (สำนักปลัด) สำนักปลัด.pyp 22
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่งภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน มีนาคม 2564 สำนักปลัด.pyp 5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย สำนักปลัด.pyp 11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม สำนักปลัด.pyp 8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) สำนักปลัด.pyp 28
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) สำนักปลัด.pyp 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง สำนักปลัด.pyp 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) สำนักปลัด.pyp 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด.pyp 10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง จำนวน 25 รายการ สำนักปลัด.pyp 12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) สำนักปลัด.pyp 37
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) สำนักปลัด.pyp 8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (สำนักปลัด) สำนักปลัด.pyp 9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบยรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 82-8946 ราชบุรี สำนักปลัด.pyp 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่งภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มกราคม 2564 สำนักปลัด.pyp 9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (กองช่าง) สำนักปลัด.pyp 5
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด.pyp 4
22 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 82-8946 ราชบุรี สำนักปลัด.pyp 5
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด.pyp 6
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4670 ราชบุรี สำนักปลัด.pyp 4
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซ่มครุภัณฑ์การเกษตรตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ ของระบบประปาอ่างห้วยมะหาด หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 6
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 9 เครื่อง สำนักปลัด.pyp 5
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 ชุด ตามโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด.pyp 6
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโคกเจริญ-ต้นมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ (จ่ายขาดเงินสะสม 1/2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 19
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโป่งช้างแทง-บ้านคา หมู่ที่ 7 สำนักปลัด.pyp 11
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักปลัด.pyp 6

หน้า 1 จาก 6