ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองพันจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองพันจันทร์ หมู่ที่ 1-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด.pyp 7
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงไร้สายประจำตำบลหนองพันจันทร์ สำนักปลัด.pyp 6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอบ้านคา สำนักปลัด.pyp 6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจำทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด.pyp 7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอบ้านคา) สำนักปลัด.pyp 6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องโทรสาร รุ่น SP 311SFN จวน 2 กล่อง สำนักปลัด.pyp 3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองโก สำนักปลัด.pyp 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ของระบบประปา หมูที่ 5 บ้านหนองจอก สำนักปลัด.pyp 5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด.pyp 5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำเซาะไหล่ถนน/ปรับปรุงไหล่ถนน/ท่อระบายน้ำ/ทางน้ำไหลข้างถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1-11 สำนักปลัด.pyp 8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลหมู่ที่ 1-11 สำนักปลัด.pyp 6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ลาดยางภายในตำบล หมู่ที่ 1-11 ต.หนองพันจันทร์ สำนักปลัด.pyp 5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาพร้อมท่อเมนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ สำนักปลัด.pyp 5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กฉ 4670 จำนวน 1 คัน สำนักปลัด.pyp 6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง 20 กก. สำนักปลัด.pyp 6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์ปั๊มน้ำ ของระบบประปาอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด หมู่ที่ 5 สำนักปลัด.pyp 10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) สำนักปลัด.pyp 9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด.pyp -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) สำนักปลัด.pyp 1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) สำนักปลัด.pyp 5
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ก่อช่าง) สำนักปลัด.pyp 3
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสวัสดิการ) สำนักปลัด.pyp 6
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) สำนักปลัด.pyp 7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) สำนักปลัด.pyp 8
25 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักปลัด.pyp 17
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักปลัด.pyp 9
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว กองการศึกษา สำนักปลัด.pyp 5
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว (กองการศึกษา) สำนักปลัด.pyp 4
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 82-8946 ราชบุรี สำนักปลัด.pyp 6
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรมภาคปฎิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมปฎิบัติการจิตอาสาภับพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สำนักปลัด.pyp 7

หน้า 1 จาก 5