ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองพันจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 12
2 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สำนักปลัด.pyp 8
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 9
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 14
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หนองพันจันทร์ 31
6 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชนใน สำนักปลัด.pyp 23
7 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำเวทีประชาคมชุมชนตำบล สำนักปลัด.pyp 22
8 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองพันจันทร์ อบต.หนองพันจันทร์ 23
9 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภายใน 60 วัน สำนักปลัด.pyp 21
10 ขอเชิญร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต สำนักปลัด.pyp 18
11 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(ฉบับปรับยปรุงครั้งที่ 1) สำนักปลัด.pyp 30
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจัันทร์ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล สำนักปลัด.pyp 16
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจัันทร์ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล สำนักปลัด.pyp 16
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจัันทร์ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล สำนักปลัด.pyp 17
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจัันทร์ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล สำนักปลัด.pyp 16
16 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก สำนักปลัด.pyp 18
17 ประกาศ เรื่อง การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด.pyp 25
18 ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด.pyp 22
19 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2561 สำนักปลัด.pyp 17
20 รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล สำนักปลัด.pyp 102
21 ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง 2561 สำนักปลัด.pyp 44
22 การป้องกกันและต่อต้านการทุจริตคอเร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักปลัด.pyp 21
23 คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สำนักปลัด.pyp 23
24 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 274
25 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2560 สำนักปลัด.pyp 39
26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 สำนักปลัด.pyp 523
27 ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง 2560 สำนักปลัด.pyp 89
28 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่ 2/2559 ครั้งที่4 สำนักปลัด.pyp 122
29 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่ 2/2559 สำนักปลัด.pyp 107
30 งานสับปะรดหวาน 2559 สำนักปลัด.pyp 98

หน้า 1 จาก 2