ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองพันจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 สำนักปลัด.pyp 5
2 ความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน สำนักปลัด.pyp 14
3 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ สำนักปลัด.pyp 29
4 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 33
5 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สำนักปลัด.pyp 22
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 27
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 37
8 คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด.pyp 6
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หนองพันจันทร์ 53
10 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชนใน สำนักปลัด.pyp 47
11 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำเวทีประชาคมชุมชนตำบล สำนักปลัด.pyp 33
12 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองพันจันทร์ อบต.หนองพันจันทร์ 127
13 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลวันสับปะรดหวานบ้านคา ประจำปี2562 สำนักปลัด.pyp 6
14 ขอเชิญร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต สำนักปลัด.pyp 33
15 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก สำนักปลัด.pyp 34
16 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2561 สำนักปลัด.pyp 34
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล สำนักปลัด.pyp 113
18 ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง 2561 สำนักปลัด.pyp 61
19 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 316
20 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2560 สำนักปลัด.pyp 55
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 สำนักปลัด.pyp 605
22 ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง 2560 สำนักปลัด.pyp 114
23 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่ 2/2559 ครั้งที่4 สำนักปลัด.pyp 188
24 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่ 2/2559 สำนักปลัด.pyp 120
25 งานสับปะรดหวาน 2559 สำนักปลัด.pyp 112
26 ขอเชิญประชุมสามัญที่1 ครั้งที่1 สำนักปลัด.pyp 228
27 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 189
28 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2555 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 140
29 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 ครั้งที่ 3 สำนักปลัด 111
30 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 สำนักปลัด 124

หน้า 1 จาก 2