ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองพันจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด.pyp 19
2 การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563 สำนักปลัด.pyp 13
3 ความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือโครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน สำนักปลัด.pyp 29
4 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ สำนักปลัด.pyp 44
5 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 38
6 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สำนักปลัด.pyp 41
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 29
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด.pyp 6
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด.pyp 47
10 คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด.pyp 13
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หนองพันจันทร์ 67
12 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชนใน สำนักปลัด.pyp 65
13 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำเวทีประชาคมชุมชนตำบล สำนักปลัด.pyp 40
14 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองพันจันทร์ อบต.หนองพันจันทร์ 145
15 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลวันสับปะรดหวานบ้านคา ประจำปี2562 สำนักปลัด.pyp 11
16 การจองคิวขอรับการบริการออนไลน์ สำนักปลัด.pyp 10
17 ขอเชิญร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต สำนักปลัด.pyp 38
18 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก สำนักปลัด.pyp 39
19 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2561 สำนักปลัด.pyp 44
20 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2561 สำนักปลัด.pyp 2
21 รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล สำนักปลัด.pyp 122
22 ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง 2561 สำนักปลัด.pyp 63
23 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 333
24 ประชาสัมพันธ์ งานสับปะรดหวานบ้านคา 2560 สำนักปลัด.pyp 61
25 ผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือ ข้อบัญญัติตำบล สำนักปลัด.pyp 4
26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 สำนักปลัด.pyp 700
27 ประชาสัมพันธ์ งานท่องเที่ยวราชบุรี และของดีเมืองโอ่ง 2560 สำนักปลัด.pyp 138
28 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่ 2/2559 ครั้งที่4 สำนักปลัด.pyp 245
29 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่ 2/2559 สำนักปลัด.pyp 128
30 งานสับปะรดหวาน 2559 สำนักปลัด.pyp 117

หน้า 1 จาก 2