ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศอบต.หนองพันจันทร์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สำนักปลัด.pyp 24
2 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สำนักปลัด.pyp 9
3 การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ สำนักปลัด.pyp 7
4 การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักปลัด.pyp 9
5 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สำนักปลัด.pyp 7
6 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) สำนักปลัด.pyp 15
7 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 สำนักปลัด.pyp 9
8 การใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2564-2566 สำนักปลัด.pyp 14
9 คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงาน ปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด.pyp 9
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด.pyp 4

หน้า 1 จาก 3