ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศอบต.หนองพันจันทร์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 สำนักปลัด.pyp -
2 การใช้แผนการพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2564-2566 สำนักปลัด.pyp -
3 คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงาน ปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด.pyp -
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด.pyp -
5 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สำนักปลัด.pyp 15
6 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด.pyp 8
7 เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด.pyp 11
8 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภายใน 60 วัน สำนักปลัด.pyp 43
9 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัด.pyp 11
10 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(ฉบับปรับยปรุงครั้งที่ 1) สำนักปลัด.pyp 59

หน้า 1 จาก 3