ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.หนองพันจันทร์ ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
19
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2016 เวลา 14:52 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันพุธที่ 04 กันยายน 2019 เวลา 10:16 น.

คุณพอใจ อบต.หนองพันจันทร์ ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านบริการประชาชน
9 47.4%
ด้านการศึกษาฯ
5 26.3%
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
2 10.5%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
2 10.5%
ด้านสาธารณูปโภค
1 5.3%
ด้านสาธารณสุขฯ
0 0%