ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.หนองพันจันทร์ ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
37
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2016 เวลา 14:52 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 11:44 น.

คุณพอใจ อบต.หนองพันจันทร์ ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านบริการประชาชน
21 56.8%
ด้านการศึกษาฯ
5 13.5%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
5 13.5%
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
3 8.1%
ด้านสาธารณูปโภค
2 5.4%
ด้านสาธารณสุขฯ
1 2.7%