ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา การดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินฯ

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 16:40 น.

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2020 เวลา 11:20 น.

กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 5 ธันวาคม 2562 (หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา)

อีเมล พิมพ์ PDF

altaltaltaltaltaltalt

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

หน้า 4 จาก 14