ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 69 สายทาง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 69 สายทาง หมู่ที่ 1-11ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

พระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุณาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (law4-220158-1.pdf)law4-220158-1.pdf[ ]88 Kb

ประกาศปรับลดระยะเวลา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศปรับลดระยะเวลา

Attachments:
Download this file (11.jpg)11.jpg[ ]76 Kb
Download this file (22.jpg)22.jpg[ ]95 Kb
Download this file (33.jpg)33.jpg[ ]74 Kb

หน้า 4 จาก 11