ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

 


ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562

 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

หน้า 6 จาก 11