ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแก่ผู้มาใช้บริการ

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแก่ผู้มาใช้บริการ

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Attachments:
Download this file (เอกสาร 121163 (3).pdf)เอกสาร 121163 (3).pdf[ ]1688 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 10:29 น.

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ

Attachments:
Download this file (เอกสาร 121163 (2).pdf)เอกสาร 121163 (2).pdf[ ]498 Kb

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง การสำรวจที่ดินและปลูกสร้าง

Attachments:
Download this file (เอกสาร 121163 (1).pdf)เอกสาร 121163 (1).pdf[ ]647 Kb

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

หน้า 2 จาก 14