ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม2557

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน2557

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:19 น.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม2557

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์

เอกสารสอบราคา

อีเมล พิมพ์ PDF
เอกสารสอบราคา

หน้า 9 จาก 12