ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2558

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

 


ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562

 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

หน้า 9 จาก 14