ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Attachments:
Download this file (Pข้อบัญญัติ2563.pdf)Pข้อบัญญัติ2563.pdf[ ]2536 Kb

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชนใน

อีเมล พิมพ์ PDF

altaltaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 09:55 น.

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองพันจันทร์

อีเมล พิมพ์ PDF

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปแล้วทำการปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่ององค์การบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

หน้า 5 จาก 14