ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายม2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์2558

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:20 น.

หน้า 10 จาก 14