ผู้ดูแลระบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองพันจันทร์ (Street View)


ดู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประกาศราคากลาง อบต.หนองพันจันทร์

ประกาศปรับลดระยะเวลา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศปรับลดระยะเวลา

Attachments:
Download this file (11.jpg)11.jpg[ ]76 Kb
Download this file (22.jpg)22.jpg[ ]95 Kb
Download this file (33.jpg)33.jpg[ ]74 Kb

ข้อรายรับ-รายจ่าย ปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อรายรับ-รายจ่าย ปี 2558

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2558 - 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี  พ.ศ.2558-2560

แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558 - 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2558-2560

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

หน้า 8 จาก 14